Lesvoorwaarden

Bij de eerste les zullen leerlingen een kopie van de algemene voorwaarden mee krijgen. Deze kopie moet de volgende les ondertekend en wel weer ingeleverd worden als onderdeel van inschrijving.

Hieronder de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden op een rijtje:

1. In- en uitschrijving

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. Dit formulier krijgt u bij de eerste proefles mee naar huis. Voor de inschrijving zal eenmalig €15 in rekening worden gebracht. Men kan zich uitsluitend schriftelijk uitschrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Lesdag/Lestijd

Bij aanvang van de lessen wordt tussen docent en leerling een vaste lestijd en lesfrequentie overeengekomen.

3. Vakantie

IkDrum.nl werkt met een vast vakantierooster. Deze is terug te vinden op de website onder ‘lestijden en tarieven’.

4. Verzuim

Bij verzuim (door bijvoorbeeld ziekte) heeft de leerling geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Bij een goede reden word er gekeken of er een inhaalles ingepland kan worden.