Theorieles

TheorielesTijdens de drumlessen komt algemene muziektheorie natuurlijk al een beetje aan bod, maar voor de leerlingen die graag dieper op de theorie in willen gaan biedt IkDrum.nl ook extra theorielessen aan.

Deze lessen kunnen handig zijn ter voorbereiding op (toelatings)examens waarin bepaalde kennis van algemene muziekleer, harmonieleer en solfège wordt verwacht.